main image

ՄԻԱՍԻՆ ԱՋԱԿՑԵՆՔ ՆՐԱՆՑ, ՈՎՔԵՐ ԴՐԱ ԿԱՐԻՔՆ ՈՒՆԵՆ

Նորություններ

ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԹՎԵՐՈՎ

աջակցություն երեխաների բուժմանը
24
աջակցություն երեխաների բուժմանը
աջակցություն վիրավոր զինվորներին
31
աջակցություն վիրավոր զինվորներին
աջակցություն կարիքավոր ընտանիքների երեխաներին
2540
աջակցություն կարիքավոր ընտանիքների երեխաներին
decore
support
ԴԱՐՁԻՐ ԱՋԱԿԻՑ
Օգնի’ր նրանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը
heart Նվիրաբերել
support image

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Նպաստել հիվանդություն ունեցող երեխաների բուժմանը
Նպաստել հիվանդություն ունեցող երեխաների բուժմանը՝ հոգալով նրանց անհրաժեշտ դեղորայքային, վիրահատական, ինչպես նաև՝ սարքավորումների տրամադրման կարիքները, երբ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով պետությունը չի ապահովում վերոնշյալ դեպքերի իրականացումը։
Տրամադրել ֆինանսական օգնություն վիրավոր զինծառայողների բուժման համար
Տրամադրել ամբողջական կամ մասնակի ֆինանսական օգնություն վիրավոր զինծառայողների՝ Հայաստանում բուժման, վիրահատության և վերականգնողական փուլի ծախսերը հոգալու համար` օրենքով սահմանված պետական բոլոր միջոցները սպառելուց հետո։
Աջակցել հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաներին
Աջակցել հաշմանդամություն, ուղեղային կաթված և/կամ այլ կարիքներ ունեցող երեխաներին լսողական, տեսողական և շարժունակությանը նպաստող սարքերով կամ պրոթեզներով այն դեպքերում, եթե ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով պետության կողմից չի հովանավորվում վերոնշյալ խնդիրների լուծումը։
Ապահովել կարիքավոր ընտանիքների երեխաներին
Ապահովել հագուստի, հիգիենայի պարագաների (երբեմն նաև՝ սննդի) տրամադրում սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկված կարիքավոր ընտանիքների երեխաներին։
Համագործակցել այլ հիմնադրամների և կազմակերպությունների հետ
Համագործակցել այն հիմնադրամների և կազմակերպությունների հետ, որոնց գործունեությունը համահունչ է «Կարո Հովագիմյան» հիմնադրամի առաքելությանը և նպատակներին:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ